ประวัติของบริษัท

บริษัท โกลบอล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โดยรวบรวมที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการพัฒนาองค์กร

เราพร้อมส่งมอบบริการในรูปแบบของ (1) การให้คำปรึกษา (2) การจัดอบรมบุคลากร (3) การจัดทำวิจัยทางธุรกิจ (4) การจัดสัมมนาเชิงกลยุทธ์ (5) การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานขององค์กรด้วยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพและมีประสบการณ์ การให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสามารถแข่งขันและเติบโตในธุรกิจได้ในระยะยาว

หากองค์กรของท่านมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการธุรกิจ ยกระดับการบริหารการจัดการองค์กรการจัดการธุรกิจให้อยู่ในระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือท่านบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ