Global Pro Business Solutions ภาพบรรยายกาศ การจัดอบรม Business Simulation Games วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00-17.00 น. @3rd fl. Ideation SPACE More..

Global Pro Business Solutions ได้มีส่วนร่วมในงาน SME สร้างแบรนด์ไทย สู่ตลาดจีน More..

Global Pro Business Solutions ได้เข้าแข่งขันกอล์ฟ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย More..

Global Pro Business Solutions ขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้ทางบริษัท GPBS ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกันในอนาคต More...

Global Pro Business Solutions ได้รับความไว้วางใจจาก D Plans บริษัท อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศจีน ได้ให้โอกาสทาง GPBS ให้จัดทำระบบ Project monitoring และกิจกรรมต่างๆ More..

Global Pro Business Solutions ได้มีโอกาสร่วมหารือ F2F และ KJT.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ ได้รับการสนับสนุนจาก ทางการเซี่ยงไฮ้ ร่วมมือกับ ไชน่าโมบาย เพื่อเปิดตลาด More..

Global Pro Business Solutions ได้รับความไว้วางใจ กลุ่มบริษัท DTGO ให้ทางเราจัดงานการประเมิน 360 องศา โดยได้ผลประเมินที่คุณภาพ ด้วยระบบ Online ที่เที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ More..

Global Pro Business Solutions ได้รับคำเชิญจาก Gistda เพื่อให้ไปนำเสนอโครงการ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสทางเรา More..

Global Pro Business Solutions พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2558 More..

Global Pro Business Solutions ได้รับความไว้วางใจ ให้จัดอบรมให้กับ บริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) More..

Global Pro Business Solutions จัดอบรมให้กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ More..

Global Pro Business Solutions เข้าร่วมงาน HR Day ณ เซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน More..

Global Pro Business Solutions จัดอบรม Script – Workshop วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาติไทย More..

Global Pro Business Solutions จัดอบรมLDP FML : Business Simulation 23-24 June 2014 More...

Global Pro Business Solutions เข้าร่วมงาน HR Day ณ เซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน More..

Global Pro Business Solutions โดย ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท GPBS ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแสดง เจตจำนงค์ในการร่วมมือกัน ด้านกลยุทธทางธุรกิจ กับ บริษัท OyramiD สิงค์โปร์ ในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพ More..

Global Pro Business Solutions พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อธุรกิจ SMEs ของไทยให้พัฒนามากขึ้น More..

Global Pro Business Solutions งานสัมมนา เรื่อง “ How to drive your Business Success By War Room ” ณ เซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีการนำเสนอแนวคิและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Warroom More..

Global Pro Business Solutions เข้าร่วมกิจกรรมในงาน มหกรรม HRD วันที่ 25 เม.ย. 2556 ณ สำนักงาน ก.พ. โดยมีการให้ความรู้เกี่ยว War room และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก More..

Global Pro Business Solutions โดย ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท GPBS ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแสดง เจตจำนงค์ในการร่วมมือกัน ด้านกลยุทธทางธุรกิจ กับ บริษัท OMEGAWORLDCLASS โดย ดร. กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ More..

Global Pro Business Solutions โดย ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท GPBS ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแสดง เจตจำนงค์ในการร่วมมือกัน ด้านกลยุทธทางธุรกิจ กับ บริษัท ENPEO CONSULTING Co., ltd. โดย คุณ สืบสาย ดาราธรรม ในวันที่ 25 ธ.ค. 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ More..

Global Pro Business Solutions เข้าร่วมงาน HR Day ณ เซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน More..

Global Pro Business Solutions ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ ที่ได้รางวัล นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 จัดโดย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เกียรติมอบรางวัล More..