ภาพบรรยายกาศงาน HR Day 2556
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:03 น.