พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 ระหว่าง สสว. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 32 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทาง ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บริษัท โกลบอลโปร บิชิเนสส์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ได้เป็นส่วนหนึ่ง ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล