จัดงานการประเมิน 360 องศา ให้ทาง กลุ่มบริษัท DTGO

ขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท DTGO ที่ไว้วางใจ บริษัท GPBS ให้ทางเราจัดงานการประเมิน 360 องศา โดยได้ผลประเมินที่คุณภาพ ด้วยระบบ Online ที่เที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ