บริษัท โกลบอล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน"
ในวันจันทร์ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.40 น.
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน AB สโมสรทหารบก
งานนี้ท่านจะได้พบวิทยากรจากหน่วยงานรัฐบาลจีนที่บินตรงลัดฟ้ามาเพื่องานนี้
และช่วงเสวนาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญตลาดจีนและประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีนจนถึงทุกวันนี้