กิจกรรมดีๆ ครับ GPBS เปิดตัวหลักสูตร Lean LaunchPad Program นวัตกรรม SMEs ไทยมุ่งสู่ตลาดจีน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอการค้า ไทย-จีน ฟรีค่าอบรม

 

 

ส่วนท่านใดต้องการนามบัตร ของ บริษัท Siam Alpha Equity ขออนุญาตเป็นรูปถ่ายนะครับ