รายชื่อลูกค้าที่เป็นบริษัทมีชื่อเสียง

บริษัท โกลโบล โปร บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด มีประสบการณ์ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทที่มีชื่อเสียง ดังนี้

  • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศ จำกัด
  • บริษัท ซีพี โลตัส (ประเทศจีน) จำกัด
  • บริษัท สมบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด
  • บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทรู แฟนเทเชีย จำกัด
  • บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
  • บริษัท รอยัล เอบีพี จำกัด
  • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แม็กโนเลีย จำกัด เป็นต้น